Privacy in een notendop

Onze website gebruikt voor diverse onderdelen, voor het gebruiksgemak, cookies om het onze bezoekers gemakkelijker te maken.

Daarnaast gebruiken we zowel Google Analytics als Google Adsense welke de nodige details in cookie vorm opslaan. Deze gebruiken we om het succes van bepaalde pagina’s te controleren en op basis hiervan aanpassingen te kunnen doen.


Vragen

Mocht je vragen hebben over wat we precies met deze informatie doen of eens een kijkje willen nemen in welke informatie wij van website bezoekers bijhouden of in kunnen zien in Google Analytics / Google Adsense, dan zijn wij hiervoor tevens beschikbaar via onze reguliere contact mogelijkheden. Uiteraard vertellen we je graag meer indien gewenst(let wel dat we niet altijd direct kunnen reageren).

Google slaat verder gegevens op omdat zowel Analytics als Adsense een dienst van Google zijn.

Google kan worden verplicht tot afgifte van deze gegevens indien door je noodzakelijk geacht. Wij hebben hier verder geen invloed op en worden hiervan helaas ook niet op de hoogte gesteld.

We zouden je vriendelijk willen verzoeken om cookies toe te staan voor onze website, zodat we zoveel als mogelijk onze website kunnen verbeteren en jou en anderen de meest beste functionaliteit kunnen blijven aanbieden.


TLDR – Volledige Privacy / cookie verklaring Nintendo Collectie Systeem

Welke cookies zetten wij in, voor welke doeleinden?

Hieronder vind je daarover tekst en uitleg. Per type cookie wordt toegelicht voor welk doel deze cookies gebruikt worden.


1 – Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert.

Deze functionele cookies:

  • lezen browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
  • sporen misbruik op van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
  • zorgen voor een gelijkmatige belasting van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.

2 – Sessie cookies

Sessie cookies worden gebruikt om te weten wat je op onze site bekijkt en hoe lang. Het analyseren van dit soort gegevens maakt het voor ons duidelijk welke onderdelen al dan niet populair zijn.

Op basis van deze informatie kunnen wij onze diensten verfijnen en verbeteren. De gegevens die worden verzameld door de sessie-cookies zijn niet herleidbaar naar personen. Met andere woorden zijn ze gepseudonimiseerd ofwel geanonimiseerd.

Sessie-cookies worden gebruikt voor:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  • het bijhouden van de volgorde waarin een bezoeker pagina’s bezoekt
  • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  • het anderszins optimaliseren van de website.

3 – Analytics cookies

Wij werken met statistiekentools en gebruikt analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc.

Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Wij gebruiken cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics.

De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Voor deze categorie cookies hoeft sinds een eerder wetwijziging geen toestemming meer te worden gevraagd.

Voor de cookies die de Analytics partijen plaatsen en de mogelijke data die zij daarbij verzamelen, verwijzen wij je naar de privacy verklaringen van deze partijen; zie de links hieronder.

Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen enkele invloed op.

Google (Analytics)
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/  
https://policies.google.com/privacy?hl=nl 


Cookies en je browser

Hoe je wilt omgaan met cookies, kun je aangeven in de browser die je gebruikt. Voor elke browser die je gebruikt, zal je deze instellingen apart moeten invoeren. Er is niet één cookie-instelling voor alle te gebruiken browsers.

Klik op 1 van de onderstaande links om direct naar de cookie-handleiding in de betreffende browser te gaan.

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 

Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835/nl 

Opera
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/cookies/

Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042 

Je kunt je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen instellen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert.

Tevens kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Wees je echter bewust van het feit dat websites, ook wij, mogelijk niet meer optimaal werken als het gebruik van cookies niet wordt toegestaan. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op je interesses en worden vaker herhaald.


Privacy

Wij doen al het mogelijke om je privacy te beschermen. Wij slaan dan ook alleen die gegevens op die voor onze diensten noodzakelijk zijn om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren en die het mogelijk maken met je te communiceren indien dat gewenst is.

Wij gebruiken de opgeslagen gegevens ter analyse, aanpassing en verbetering van haar dienstverlening.

Onze infrastructuur is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.


Afsluitend

Wij zullen deze pagina soms aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website is aangepast of de wetgeving rondom cookies en privacy gewijzigd is. Je kunt evenwel te allen tijde deze webpagina raadplegen voor de laatste versie van onze cookie- en privacyverklaring.

Deze versie dateert van 2023-05-23